Kategorie
Interpretacja wyników:
5 - 7 p. Ocena bardzo dobra
2,5 - 4,5 p. Ocena zadowolająca
0 - 2 p. Ocena niedostateczna
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
6 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
7 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
6.5 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
7 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
6 / 7
Ekologia
7 / 7
Społeczeństwo
6.5 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
6 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
6.5 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
6 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
6 / 7
Ekologia
6.5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
7 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
7 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
7 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
3 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
7 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
7 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
3 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
6.5 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
3 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
6.5 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
1.5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
2.5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
2.5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
7 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
3 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
6 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
6.5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
7 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
6 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
6.5 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
6 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
2.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
3 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
6 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
3 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
6 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
3.5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
5.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
2 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
3 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
3 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
2.5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
2.5 / 7
Społeczeństwo
3 / 7
Ekologia
2.5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
2.5 / 7
Społeczeństwo
2 / 7
Ekologia
2.5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
2.5 / 7
Społeczeństwo
4.5 / 7
Ekologia
1.5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
1.5 / 7
Społeczeństwo
2 / 7
Ekologia
1 / 7
Społeczeństwo
2.5 / 7