Kategorie
Interpretacja wyników:
5 - 7 p. Ocena bardzo dobra
2,5 - 4,5 p. Ocena zadowolająca
0 - 2 p. Ocena niedostateczna
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
6 / 7
Społeczeństwo
3 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
5.5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
5 / 7
Społeczeństwo
3 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
3.5 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
3 / 7
Ekologia
4.5 / 7
Społeczeństwo
3 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
4 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
3 / 7
Ekologia
4 / 7
Społeczeństwo
3 / 7